akce
 video
 postery
 kontakt

SPACEARCHITECT.cz / eu je vzdělávací a popularizační projekt se zaměřením na vesmírnou architekturu, aktivity ve vesmíru a mezinárodní spolupráci. Tento projekt byl založen v roce 2010 v rámci organizace vůbec první veřejné přednášky na téma vesmírná architektura v Praze v září 2010 zvané Aliter II. Cílem tohoto projektu je informovat, vzdělávat, motivovat českou a evropskou veřejnost obecně k činnostem vztahujícím se k vesmíru a mezinárodní spolupráci a podporovat projekty jež mají vznešený cíl nejen v oblasti architektury v extrémním prostředí. Tento projekt je neziskový a je řízen studiem Space Innovations (Ondřej Doule, Ph.D.).

© SPIN 2012